GARAGE BẢO KHOA - ĐÀ NẴNG

499 NGUYỄN HỮU THỌ,

Q. CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG

ĐIỆN THOẠI: 02363 78 78 78 – 0914 009 726

CỨU HỘ 24/7: 0909 119 119

THỨ 2 – CHỦ NHẬT: 07:30 – 17:30
CỨU HỘ GIAO THÔNG 24/7